Author: msp

Dotacje na międzynarodowe działania marketingowe

  Poddziałanie 1.5.3 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw, RPO WK-P 2014-2020.   Kto może aplikować o dotację? Konkurs przeznaczony jest dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z obszaru województwa kujawsko-pomorskiego. Charakter projektu ubiegającego się o dofinansowanie W ramach konkursu przewidziano następujące typy projektów, mogących ubiegać się o dofinansowanie: Usługi doradcze w zakresie podejmowania...

DOTACJE NA MIĘDZYNARODOWE DZIAŁANIA MARKETINGOWE

Poddziałanie 1.5.3 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw, RPO WK-P 2014-2020. Kto może aplikować o dotację? Konkurs przeznaczony jest dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z obszaru województwa kujawsko-pomorskiego. Charakter projektu ubiegającego się o dofinansowanie: W ramach konkursu przewidziano następujące typy projektów, mogących ubiegać się o dofinansowanie: Usługi doradcze w zakresie podejmowania...

Dotacje na badania i rozwój

    „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”, tzw. SZYBKA ŚCIEŻKA, Poddziałanie 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020, konkurs ogólnokrajowy.     Kto może aplikować o dotację? Konkurs przeznaczony jest dla przedsiębiorstw mikro, małych i średnich (w IV kw. 2015 planowany jest nabór dla firm dużych). Charakter projektu ubiegającego...

Dotacje na zakup maszyn i urządzeń produkcyjnych

  Dotacje dla innowacyjnych MŚP, PODDZIAŁANIE 1.6.2 regionalnego PROGRAMU OPERACYJNEGO województwa kujawsko-pomorskiego 2014-2020.   Kto może aplikować o dotację? Konkurs przeznaczony jest dla przedsiębiorstw mikro, małych i średnich działających lub zamierzających działać na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Charakter projektu ubiegającego się o dofinansowanie Konkurs przewiduje dofinansowanie projektów dotyczących wdrożenia do firmy wyników...

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020

  Działanie „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój” Działanie zakładające pomoc na materialne lub niematerialne inwestycje dotyczące przetwarzania i wprowadzania do obrotu na poziomie handlu hurtowego produktów rolnych. Kto może ubiegać się o wsparcie? Konkurs przeznaczony jest dla podmiotów, które mają zarejestrowaną działalność w...

Nowa odsłona Kredytu technologicznego czyli Kredyt na innowacje.

Firma MSP Invest od 7 lat zajmuje się kompleksowym doradztwem związanym z ubieganiem się o dotację w ramach działania Kredyt technologiczny. Jest to konkurs, dotychczas funkcjonujący w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka. W okresie lat 2014­2020 działanie to, prawdopodobnie, nazywać się będzie Kredyt na innowacje, a...

Perspektywa unijna 2014 – 2020 nadchodzi!

Zasadniczą zmianą pomiędzy perspektywą unijną na lata 2007-2013, a perspektywą na lata 2014-2020 jest fakt, że poprawa konkurencyjności polskiej gospodarki powinna następować, przede wszystkim, w oparciu o innowacje, które mają powstawać dzięki współpracy przedsiębiorców i naukowców. Głównym źródłem pieniędzy, z którego będą mogli czerpać polscy przedsiębiorcy,...

Perspektywa unijna 2007 – 2013

Firma MSP Invest, w perspektywie finansowej na lata 2007 – 2013 przygotowała prawie 200 projektów inwestycyjnych, które złożone zostały do oceny w ramach 15 różnych konkursów dotacyjnych. W tym czasie, z dużym powodzeniem, obsługiwaliśmy najpopularniejsze konkursy dla firm, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, takie...

NAJBLIŻSZE KONKURSY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

CZYLI KTO, ILE I NA CO BĘDZIE MÓGŁ POZYSKAĆ W TRAKCIE ZBLIŻAJĄCYCH SIĘ KONKURSÓW DOTACYJNYCH. W zakładce "Aktualności" znajdą Państwo szczegółowe informacje na temat konkursów, jakie w najbliższym czasie będą ogłaszane przez poszczególne Instytucje Zarządzające. Poniżej prezentujemy charakterystykę kilku naborów wniosków, w ramach których różnego rodzaju firmy...

DOTACJE DLA PRZEDSIĘBIORSTW Z WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Działanie 5.2.2 RPO WK-P "Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw" oraz działanie 5.2.1 RPO WK-P "Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw" czyli ostatnie szanse dofinansowania inwestycji dla kujawsko-pomorskich mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. Wszystkie przedsiębiorstwa z województwa kujawsko – pomorskiego w 2014 roku będą miały ostatnią możliwość, w ramach perspektywy unijnej...