O nas

SPECJALIŚCI OD INWESTYCJI PRZEDSIĘBIORSTW

 

 

KILKA SŁÓW O NAS I NASZEJ DOMENIE DZIAŁANIA

Firma MSP Invest powstała w 2008 roku i od samego początku skupia swą działalność na rynku biznesowych usług doradczych, dedykowanych małym i średnim przedsiębiorstwom. Obszar zainteresowań to pomoc w ustalaniu i pozyskiwaniu optymalnego montażu finansowego dla inwestycji planowanych przez naszych Klientów.
Z uwagi na fakt, że Polska od kilkunastu lat uzyskuje ogromne wsparcie finansowe z Unii Europejskiej, a fundusze UE są bardzo popularne wśród Przedsiębiorców, oferta MSP Invest, w przeważającej części, wiąże się z pomocą w uzyskaniu dofinansowania unijnego.

Chcąc wyróżnić się na rynku i osiągnąć przewagę konkurencyjną nad rywalami, podjęliśmy decyzję o wąskiej specjalizacji ofertowej. Domeną naszego działania jest doradztwo w zakresie pozyskiwania środków unijnych, jako współfinansowania procesów inwestycyjnych przedsiębiorstw. Celowa rezygnacja z obsługi takich segmentów naszego rynku jak dotacje na szkolenia czy fundusze dla jednostek samorządu terytorialnego, pozwoliła na uzyskanie wyjątkowej jakości usług, która w bezpośredni sposób przekłada się na skuteczność naszych działań.

Dlatego też MSP Invest jest specjalistyczną firmą zajmującą się tylko i wyłącznie doradztwem w zakresie finansowania inwestycji rozwojowych przedsiębiorstw. Zespół doradców stanowią osoby, które w swej dotychczasowej karierze pozyskały dotacje dla ponad 250 różnych projektów inwestycyjnych. 
Wśród obsługiwanych przez MSP Invest działań dotacyjnych wskazać można, między innymi: 3.2.1 PO IR “Badania na rynek”, 3.2.2 PO IR “Kredyt na innowacje technologiczne”, 1.1.1 PO IR “Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”, 2.1 PO IR “Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw”, 1.6.2 RPO WK-P “Dotacje dla innowacyjnych MŚP”, 1.2.1 RPO WK-P “Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych” i wiele innych.

 

 

Bogate doświadczenie zdobyte zostało podczas perspektywy finansowej UE 2007-2013, w ramach której firma MSP Invest obsługiwała takie działania dotacyjne jak: 4.3 PO IG „Kredyt technologiczny”, 4.4 PO IG „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym”, „Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej Demonstrator +”, 8.2 PO IG „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”, „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej” oraz „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” (obydwa działania realizowane w ramach PROW 2007 – 2013), 5.2.2 RPO WK­P „Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw”, 5.2.1 RPO WK­P „Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw”, 4.3 RPO WK­P „Rozwój komercyjnych e-­usług”.

Ponadto posiadamy doświadczenie w pozyskiwaniu dofinansowania na wystawiennictwo firm podczas imprez targowych, współpracowaliśmy również z Lokalnymi Grupami Działania oraz Lokalnymi Grupami Rybackimi, bo również te instytucje posiadały fundusze dla Przedsiębiorców.
Firmom, których inwestycje nie mogą zostać sfinansowane ze środków UE pomagamy w pozyskaniu optymalnego współfinansowania komercyjnego. W tym celu współpracujemy z szeregiem banków, instytucji pożyczkowych i firm leasingowych. MSP Invest pracuje według wymagań Systemu Zarządzania Jakością (norma ISO­9001:2008).