Oferta

NASZYM KLIENTOM POMAGAMY W NASTĘPUJĄCYCH OBSZARACH

 

Dotacje unijne

W zakresie  współfinansowania inwestycji przez dotacje Unii Europejskiej, rolą firmy MSP Invest, oprócz pozyskania dofinansowania, jest także możliwie duże odciążenie Klientów w procesie aplikowania o dotację. Oznacza to, że począwszy od wyszukania optymalnego programu dotacyjnego, poprzez przygotowanie i przeprowadzenie przez konkurs dokumentacji aplikacyjnej, skończywszy na rozliczeniu inwestycji, przejmujemy na siebie większość prac jaka wynika z poszczególnych działań. W szczególności zaś przygotowujemy wnioski o dofinansowanie, biznes plany i pomagamy w przygotowaniu kompletu załączników, wymaganych w danym konkursie. W trakcie konkursu przejmujemy na siebie kontakty z Instytucją Zarządzającą na etapie poprawy formalnej i merytorycznej.

Pomagamy również w ustaleniu odpowiedniego montażu finansowego inwestycji. W tym zakresie, między innymi, pozyskujemy dla naszych Klientów kredyty i pożyczki na tzw. wkład własny (część inwestycji niepokryta dotacją), a także na podatek VAT.

Dzięki tak skonstruowanej ofercie, nasi Klienci nie muszą poświęcać wielu godzin na samodzielne przygotowywanie dokumentacji, tym samym mają więcej czasu na zajmowanie się własnym biznesem. Współpraca z MSP Invest – skutecznym i doświadczonym podmiotem na rynku dotacji unijnych, znacząco podnosi szanse na uzyskanie dofinansowania inwestycji ze środków UE.

 

Pozostałe typy współfinansowania inwestycji

Bardzo często zdarza się, że start w konkursie o dotację unijną nie jest możliwy (firma lub zakres inwestycji nie kwalifikuje się do udziału w konkursie lub nabory wniosków już się zakończyły). W takim przypadku Inwestor, poszukujący zewnętrznego finansowania, posiada alternatywę w postaci szerokiej oferty banków, firm leasingowych, funduszy pożyczkowych oferujących tzw. pożyczki unijne, czy też instytucjonalnych lub indywidualnych inwestorów prywatnych.

Podobnie jak w przypadku dotacji unijnych, MSP Invest pomaga swoim klientom w doborze optymalnego instrumentu finansowego, a w kroku następnym, w wyszukaniu najkorzystniejszej oferty rynkowej. Kolejny etap współpracy to przygotowanie dla Klienta dokumentacji wymaganej przez stronę finansującą.