Dotacje na międzynarodowe działania marketingowe

29 Jan Dotacje na międzynarodowe działania marketingowe


 

Poddziałanie 1.5.3 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw, RPO WK-P 2014-2020.

 

Kto może aplikować o dotację?

Konkurs przeznaczony jest dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z obszaru województwa kujawsko-pomorskiego.

Charakter projektu ubiegającego się o dofinansowanie

W ramach konkursu przewidziano następujące typy projektów, mogących ubiegać się o dofinansowanie:

  1. Usługi doradcze w zakresie podejmowania i rozwijania działalności eksportowej w szczególności z uwzględnieniem tworzenia strategii eksportowych, planów rozwoju eksportu, analiz gotowości eksportowej, międzynarodowych strategii marketingowych, badań i analiz potencjału eksportowego przedsiębiorstw,, strategii finansowania przedsięwzięć eksportowych, tworzenia działów obsługi eksportu, dostosowanie biznes planu do działań eksportowych firmy, doradztwo prawne związane z wejściem na rynek zagraniczny.
  2. Wsparcie dla centrów obsługi inwestorów i eksporterów (COIE) obejmujące przygotowanie i rozwój pakietu usług doradczych w zakresie prowadzenia działalności eksportowej i inwestycyjnej.
  3. Przedsięwzięcia promujące postawy proeksportowe przedsiębiorstw i/lub zapewniające kompleksowe przygotowanie do rozpoczęcia (rozwijania) działalności na rynkach międzynarodowych (w tym organizacja wydarzeń promujących postawy eksportowe, organizacja przedsięwzięć promujących marki eksportowe na rynkach docelowych opracowywanie analiz rynków zagranicznych).
  4. Udział przedsiębiorstw w międzynarodowych targach i wystawach oraz w misjach gospodarczych związanych z targami i wystawami za granicą.
  5. Wyszukiwanie i dobór partnerów na rynku docelowym.
  6. Tworzenie i ułatwianie nawiązywania zagranicznych kontaktów gospodarczych przedsiębiorstw (poprzez np.: elektroniczne platformy wymiany informacji, czy w ramach współpracy międzyregionalnej podmiotów publicznych).
  7. Projekty z zakresu promocji gospodarczej regionu.
  8. Projekty grantowe zakładające uruchomienie wsparcia dla MŚP określonego w ramach typów projektów wskazanych w pkt 1 oraz 3-6.