Nowa odsłona Kredytu technologicznego czyli Kredyt na innowacje.

08 Dec Nowa odsłona Kredytu technologicznego czyli Kredyt na innowacje.

Firma MSP Invest od 7 lat zajmuje się kompleksowym doradztwem związanym z ubieganiem się o dotację w ramach działania Kredyt technologiczny. Jest to konkurs, dotychczas funkcjonujący w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka. W okresie lat 2014­2020 działanie to, prawdopodobnie, nazywać się będzie Kredyt na innowacje, a dostępne będzie w Programie Operacyjnym Inteligenty Rozwój.

Firmom zamierzającym uzyskać bezzwrotną dotację, która wg nowych regulacji konkursowych, ma wynosić nawet 6mln zł, doradzamy na każdym etapie przygotowywania dokumentacji konkursowej. Kluczowe obszary naszego doradztwa to: pomoc przy opracowaniu koncepcji tzw. nowej technologii, przygotowanie dokumentacji konkursowej, w tym pomoc przy uzyskaniu promesy kredytowej, monitoring dokumentacji konkursowej na każdym z etapów oceny, pomoc na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie, przygotowanie dokumentacji rozliczeniowej inwestycji.

Według informacji przekazanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego, w nowej odsłonie konkursu, utrzymane mają zostać wszystkie podstawowe wymagania konkursowe, spotykane w dotychczasowych naborach. Najważniejszą informacją jest utrzymanie bezzwrotnego charakteru wsparcia finansowego (wsparcie w formie częściowej spłaty kredytu udzielanego przez banki komercyjne, planowany jest wzrost kwoty wsparcia z 4mln zł do 6mln zł).

Niezmiennie, wsparcie w ramach działania będzie mogło zostać przeznaczone na zakup i/ lub wdrożenie nowej technologii, prowadzącej do uruchomienia na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych produktów i/ lub usług. Wśród kosztów kwalifikowanych należy się spodziewać następujących, głównych grup kosztowych:

  • zakup na warunkach rynkowych gruntu lub prawa użytkowania wieczystego gruntu (prawdopodobne ograniczenie % do wartości projektu),
  • zakup budynków, budowli lub ich części,
  • zakup lub wytworzenie środków trwałych,
  • zakup robót i materiałów budowlanych w celu budowy lub rozbudowy budynków, budowli lub ich części,
  • zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know­how oraz
  • nieopatentowanej wiedzy technicznej,
  • pokrycie kosztów związanych z najmem lub dzierżawą gruntów, budynków i budowli lub ich części, poniesionych do dnia zakończenia realizacji inwestycji, pod warunkiem, że umowa najmu, dzierżawy będzie zawarta na okres co najmniej 3 lat od przewidywanego terminu zakończenia inwestycji,
  • wydatki ponoszone na wykonane przez doradców zewnętrznych studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne, niezbędne do wdrożenia nowej technologii.


Podsumowując, najważniejszy zakres rzeczowy projektów to maszyny produkcyjne, wartość maksymalna wsparcia 6mln zł, intensywność pomocy wynosić będzie nawet 70%.