Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, 2.1 POIR

W ramach dotacji można zakupić sprzęt oraz usługi budowlane, związane z utworzeniem lub rozbudową firmowego działu badawczo-rozwojowego. Poziom dofinansowania 45%-55% w zależności od wielkości firmy. Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych 2 mln zł. Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych 50 mln EURO.

Dofinansowaniu podlegają koszty związane zakupem środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, a także zakup usług budowlanych, w celu uruchomienia lub rozbudowy firmowego centrum badawczo-rozwojowego. W konkursie tym dofinansowaniu nie podlegają koszty prowadzenia prac badawczo-rozwojowych.

Kontakt

MSP Invest Sp. z o.o.

ul. Kujawska 3c/23

86-050 Solec Kujawski

 

607 826 526

 

 730 999 395

 

biuro@mspinvest.pl