Szybka ścieżka, 1.1.1 POIR

Szybka ścieżka (1.1.1 POIR) to dotacje na prowadzenie przez firmy prac badawczo-rozwojowych. Nabór wniosków w 2019 roku rozpocznie się już 1 kwietnia i potrwa do 1 lipca. Zaplanowano także kolejne rozdanie, które przewidziano od  16 września do 16 grudnia.

W ramach projektu dofinansowaniu podlegają koszty związane z realizacją procesu B+R (koszty wynagrodzeń, zakupu materiałów, surowców, budowy rozwiązań pilotażowych/ demonstracyjnych itp.). Nie podlega dofinansowaniu zakup środków trwałych.Maksymalna kwota dofinansowania 20 mln EURO, poziom dofinansowania zależny od wielkości firmy i rodzaju prac badawczych realizowanych w projekcie (od 35% do 80%). Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych 1 mln zł.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo tutaj

Kontakt

MSP Invest Sp. z o.o.

ul. Kujawska 3c/23

86-050 Solec Kujawski

 

607 826 526

 

 730 999 395

 

biuro@mspinvest.pl