Dotacje dla innowacyjnych MŚP, 1.6.2 RPO WK-P

Do 14 stycznia 2019 można składać wnioski w ramach kolejnego naboru dla poddziałania 1.6.2. Konkurs przeznaczony jest dla mikro, małych i średnich firm z województwa kujawsko-pomorskiego (oraz dla firm spoza województwa, które planują uruchomić działalność na terenie kujawsko-pomorskiego). Maksymalna kwota dofinansowania to 0,5 mln zł. Pieniądze te będzie można przeznaczyć na zakup i budowę środków trwałych, niezbędnych w realizacji procesów produkcyjnych i około produkcyjnych.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo pod następującymi linkami: konkurs dla firm produkcyjnych oraz konkurs dla firm usługowych.

Kontakt

MSP Invest Sp. z o.o.

ul. Kujawska 3c/23

86-050 Solec Kujawski

 

607 826 526

 

 730 999 395

 

biuro@mspinvest.pl