Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, 1.2.1 RPO WK-P

Od 14 do 31 stycznia odbędzie się kolejny nabór wniosków związanych z dofinansowaniem prac badawczo-rozwojowych, realizowanych przez przedsiębiorstwa. Do pozyskania będzie 200.000 EURO dotacji, której przeznaczeniem będzie współfinansowanie kosztów pracowniczych, zakupu materiałów i surowców niezbędnych do prowadzenia prac, a także zewnętrznych ekspertyz i usług doradczych.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo tutaj

Kontakt

MSP Invest Sp. z o.o.

ul. Kujawska 3c/23

86-050 Solec Kujawski

 

607 826 526

 

 730 999 395

 

biuro@mspinvest.pl