Kredyt na innowacje technologiczne, 3.2.2. POIR

Od 01.06.2020 aż do 30.12.2020, firmy z terenu całego kraju mogą składać wnioski o dofinansowanie inwestycji w środki trwałe przeznaczone na cele produkcyjne. W ramach konkursu "Kredyt na innowacje technologiczne", realizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego, wprowadzono istotne zmiany. Przede wszystkim, zniesiono dotychczasowy limit dotacji (6 mln zł), co oznacza, że wysokość dotacji wyznaczona jest w zasadzie tylko w oparciu o mapę pomocy regionalnej. Pieniądze te przeznaczone są na spłatę kapitału kredytu, jaki musi zostać zaciągnięty przez Wnioskodawcę, na sfinansowanie inwestycji. Wśród kosztów kwalifikowanych znajdują się, między innymi:

  • zakup i instalacja maszyn produkcyjnych,
  • zakup wartości niematerialnych i prawnych,
  • zakup materiałów i usług budowlanych związanych z budową, przebudową oraz rozbudową nieruchomości produkcyjnych.

Ważne jest, aby wszystkie pozyskane w ramach inwestycji pozycje, łącznie, służyły uruchomieniu produkcji w oparciu o tzw. nową technologię. Wprowadzone zmiany konkursowe złagodziły definicję nowej technologii - obecnie wystarczy, że technologia nie będzie kopią rozwiązań stosowanych na rynku. Liczy się także potencjał rynkowy produktu (usługi) wprowadzonego do oferty w wyniku realizacji inwestycji. Szanse na uzyskanie dofinansowania będą wyższe, jeśli wykazany zostanie potencjał rynkowy o zasięgu międzynarodowym. Zniesiono jednak dotychczasowy wymóg innowacyjności w skali kraju. Minimalne wymagania konkursowe mówią o innowacyjności produktu/ usługi w skali firmy.

Konkurs „Kredyt na innowacje technologiczne” jest jedną ze specjalności firmy MSP Invest. Dotychczas pozyskaliśmy z tego działania kilkadziesiąt milionów złotych dotacji, a nasze wnioski zajmują wysokie miejsca na listach rankingowych. W trakcie prac nad wnioskiem, pomagamy zarówno w ustaleniu tzw. nowej technologii, wymodelowaniu inwestycji tak, aby optymalnie wpisywała się w kryteria konkursowe, a także w pozyskaniu promesy kredytowej, która jest niezbędnym załącznikiem do wniosku. Więcej szczegółów na temat konkursu "Kredyt na innowacje technologiczne" znajduje się tutaj.

Możliwość współpracy w modelu pełnego success fee. Zapraszamy do kontaktu.

    

Kontakt

MSP Invest Sp. z o.o.

ul. Kujawska 3c/23

86-050 Solec Kujawski

 

607 826 526

 

 730 999 395

 

biuro@mspinvest.pl