Bony na innowacje dla MŚP, 2.3.2 POIR

W ramach pierwszego etapu konkursu, można uzyskać dofinansowanie na realizację projektów obejmujących zakup usługi opracowania nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego. Wykonawcą usługi może być jednostka naukowa lub centra badawczo-rozwojowe lub akredytowane laboratoria. Kwota do pozyskania w ramach etapu 1 to max 340.000 zł przy poziomie dofinansowania 85%.

Po zrealizowaniu zadań z etapu 1 można ubiegać się o wsparcie inwestycji, w ramach etapu 2. Maksymalna kwota dotacji to 560 tys. zł przy poziomie dofinansowania 45% lub 55%. Pieniądze mogą być przeznaczone na zakup środków trwałych i/lub wartości niematerialnych i prawnych służących do uruchomienia produkcji wyników usługi z etapu 1.

 

Kontakt

MSP Invest Sp. z o.o.

ul. Kujawska 3c/23

86-050 Solec Kujawski

 

607 826 526

 

 730 999 395

 

biuro@mspinvest.pl