Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych GO TO BRAND, 3.3.3 POIR

Dofinansowanie mogą otrzymać przedsiębiorcy realizujący projekty dotyczące uczestnictwa w działaniach objętych programem promocji o charakterze ogólnym na wskazanych rynkach perspektywicznych i/lub uczestnictwa w działaniach promocyjnych przewidzianych w branżowych programach promocji, w celu promowania marek produktowych (wyrobów/usług), które mają szansę stać się markami rozpoznawalnymi na rynkach zagranicznych oraz promowania Marki Polskiej Gospodarki.

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych to 1 mln zł, przy dofinansowaniu na poziomie 60 lub 75% (pomoc de minimis). Wśród kosztów kwalifikowanych znajdują się, między innymi, koszty wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego podczas uczestnictwa MŚP w danych targach lub danej wystawie, koszty podróży służbowych pracowników przedsiębiorcy uczestniczącego w targach, misjach gospodarczych. 

Kontakt

MSP Invest Sp. z o.o.

ul. Kujawska 3c/23

86-050 Solec Kujawski

 

607 826 526

 

 730 999 395

 

biuro@mspinvest.pl