Badania na rynek, 3.2.1 POIR

Poddziałanie 3.2.1 POIR "Badania na rynek" to dotacje na zakup środków trwałych służących do wdrożenia wyników B+R do produkcji. Nabór wniosków w 2019 roku odbędzie się w dniach od od 25 marca do 8 maja oraz od 1 października do 31 października. W ramach projektu dofinansowaniu podlega zakup środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz usług budowlanych, w związku z wdrożeniem do produkcji wyników prac badawczo-rozwojowych (uruchomienie tzw. pierwszej produkcji). Minimalna wartość projektu 1 mln zł. 

Więcej szczegółów na temat konkursu "Badania na rynek" znajduje się tutaj.

Kontakt

MSP Invest Sp. z o.o.

ul. Kujawska 3c/23

86-050 Solec Kujawski

 

607 826 526

 

 730 999 395

 

biuro@mspinvest.pl