Referencje

BAUS.png

B.A.U.S. AT Sp. z o.o.

Uwe Baus, Członek Zarządu

Spółka B.A.U.S. AT pragnie podziękować pracownikom firmy MSP Invest za skuteczne doradztwo, skutkujące pozyskaniem 5,5mln zł dofinansowania, na wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji pojazdów specjalistycznych. Zaświadczamy, że MSP Invest jest firmą wiarygodną, charakteryzującą się wysokim poziomem specjalizacji oraz doświadczeniem w zakresie pozyskiwania środków unijnych.

ma-ga.png

Bydgoskie Zakłady Maszyn Gastronomicznych „Ma-Ga” Sp. z o.o.

Adam Lewandowski, Prezes

Współpraca przebiegła sprawnie i profesjonalnie, co dało efekt w postaci przyznania maksymalnego możliwego dofinansowania wynoszącego 800.000,00 zł. Nasz sukces jest tym większy, jeśli weźmie się pod uwagę fakt, że w skali kraju złożono do konkursu 481 wniosków, a ostatecznie dotacje przyznano tylko 37 z nich (zawnioskowana kwota dotacji ponad 12-krotnie przekroczyła budżet konkursu). Rekomendujemy firmę MSP Invest jako skutecznego doradcę w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji, szczególnie w zakresie dotacji unijnych.

ZREMB.png

Zakład Budowy Maszyn "ZREMB-CHOJNICE" Spółka Akcyjna

Krzysztof Kosiorek-Sobolewski, Prezes Zarządu

MSP Invest sp. z o.o. zrealizowała na rzecz Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. usługę polegająca na wykonaniu dokumentacji konkursowej dla projektu pt. „Wdrożenie wyników prac B+R do produkcji przez Zakład Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A.” w ramach działania 3.2.1 „Badania na rynek” (organizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości).

Współpraca z MSP Invest pozwoliła nam na uzyskanie dofinansowania w kwocie prawie dwóch milionów złotych (1.874.700,00 zł), a nasz projekt zajął 1 miejsce w kraju na liście rankingowej wszystkich ocenianych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości projektów.

totem-logo.png

"TOTEM.COM.PL Sp. z o.o." Sp.k.

Michał Rejnowski, Prezes Zarządu

Profesjonalnie przygotowana przez firmę MSP Invest dokumentacja pozwoliła uzyskać  Spółce TOTEM bezzwrotne dofinansowanie na inwestycję. Dotacja o wartości 6 000 000,00 zł dotyczyła projektu w ramach działania 3.2.2 POIR „Kredyt na innowacje technologiczne”.

fado-logo (1).png

FADO Sp. z o.o.

Agnieszka Grajewska, Prezes Zarządu

Przedsiębiorstwo FADO Sp. z o.o. z Bydgoszczy potwierdza, że firma MSP Invest Sp. z o.o. opracowała w naszym imieniu dokumentację aplikacyjną do konkursu 3.2.2. POIR "Kredyt na innowacje technologiczne". Współpraca przebiegała sprawnie i profesjonalnie, co zaowocowało uzyskaniem dofinansowania o wartości prawie 2,5 mln zł.

Rekomendujemy firmę MSP Invest jako skutecznego doradcę w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji przedsiębiorstw, zwłaszcza w zakresie funduszy unijnych.

RM INT.png

RM Internationa Group” Sp. z o.o.

Witold Rutkowski, Prokurent

Informujemy, że firma RM International Group Sp. z o.o. współpracowała z przedsiębiorstwem MSP Invest Sp. z o.o., w zakresie opracowania dokumentacji konkursowej na potrzeby konkursu 3.2.2 PO IR 2014-2020 „Kredyt na innowacje technologiczne”. Firma MSP Invest Sp. z o.o. wywiązała się z powierzonych jej zadań bardzo dobrze. Profesjonalizm, zaangażowanie oraz elastyczność doradców MSP Invest przyczyniły się w stopniu znaczącym do uzyskania przez nasz projekt dotacji w wysokości 711.590,00 PLN.

n design.png

N-DESIGNS Sp. z o.o.

N-Designs Sp. z o.o. potwierdza, że dzięki współpracy z MSP Invest Sp. z o.o. możliwe było pozyskanie przez naszą firmę dofinansowania w kwocie 873 000,00zł. Dotowany projekt dotyczyć będzie opracowania i wdrożenia projektu wzorniczego, dzięki czemu nasza oferta zostanie poszerzona o innowacyjne rozwiązania. Z pełną odpowiedzialnością rekomendujemy współpracę z firmą MSP Invest każdemu, kto jest zainteresowany pozyskaniem źródeł finansowania swojej inwestycji (w tym również w ramach środków UE).

Lenkiewicz.jpg

CUKIERNIA LENKIEWICZ s.c. Maciej Lenkiewicz, Michał Lenkiewicz

Maciej Lenkiewicz, Wspólnik

Cukiernia Lenkiewicz rekomenduje, wszystkim zainteresowanym, firmę MSP Invest Sp. z o.o. jako skutecznego, rzetelnego i profesjonalnego partnera w procesie pozyskiwania dotacji unijnych dla przedsiębiorstw. Przygotowana przez specjalistów MSP Invest dokumentacja pozwoliła uzyskać naszej firmie bezzwrotne dofinansowanie na inwestycję, o wartości 1,5mln zł. Dotacja dotyczy wdrożenia innowacyjnej technologii produkcyjnej w ramach poddziałania 3.2.2 POIR „Kredyt na Innowacje Technologiczne”.

korsil logo.png

Korsil Materiały Ścierne M.B. Drużkowscy Sp. J.

Marcin Drużkowski, Wspólnik

Profesjonalnie przygotowana przez firmę MSP Invest dokumentacja konkursowa pozwoliła uzyskać spółce KORSIL bezzwrotne dofinansowanie na inswestycję. Dotacja o wartości 2 366 870,00 PLN dotyczyła projektu w ramach poddziałania 3.2.2. PO IR „Kredyt na innowacje technologiczne.

epros logo.png

EPROS Sp. z o.o. Sp.k.

Artur Prosotowicz, Prezes Zarządu

Firma Epros z Grudziądza potwierdza, że firma MSP Invest Sp. Z o.o. opracowała w naszym imieniu dokumentację konkursową dla poddziałania 3.2.2 POIR – Kredyt na Innowacje Technologiczne. Podczas naszej współpracy, doradcy MSP Invest dali się poznać jako specjaliści o szerokiej wiedzy, dużym doświadczeniu oraz zaangażowaniu w realizację zadania. Postawa taka zaowocowała uzyskaniem dofinansowania o wartości 2,5 mln zł (…).

mm-produkt-logo.png

MM Produkt Polska

Maciej Mikołajczak, Właściciel

Firma MM Produkt Maciej Mikołajczak współpracowała z MSP Invest w zakresie opracowania wniosku o dofinansowanie do konkursu 1.2.1 "Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych". Współpracę oceniam bardzo dobrze, doradcy MSP Invest posiadali niezbędną wiedzę i doświadczenie, aby sprawnie opracować wniosek i biznes plan inwestycji. Ostatecznie nasza firma uzyskała dotację w wysokości ponad 8.360.919,00 zł przy łącznej wartości projektu wynoszącej 18.828.971,00 zł.

totem-logo.png

"TOTEM.COM.PL Sp. z o.o." Sp.k.

Michał Rejnowski, Prezes Zarządu

Profesjonalnie przygotowana przez firmę MSP Invest dokumentacja pozwoliła uzyskać Spółce TOTEM bezzwrotne dofinansowanie na inwestycję. Dotacja o wartości 5 392 952,00 zł dotyczyła projektu w ramach działania 1.2.1 RPO WK-P „Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych.

mm-produkt-logo.png

MM Produkt Polska

Maciej Mikołajczak, Właściciel

Rekomendujemy firmę MSP Invest jako skutecznego doradcę w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji przedsiębiorstw, zwłaszcza w zakresie funduszy unijnych (…) Opracowana dokumentacja konkursowa w ramach 1.6.2 RPO WK-P pozwoliła na uzyskanie dofinansowania dla naszej inwestycji, o łącznej wartości 10 248 991,60 zł.

kantata.jpg

Kantata Sp. z o.o.

Jacek Regiec, Prezes Zarządu

Potwierdzamy, że firma Kantata Sp. z o.o. współpracowała z MSP Invest Sp. z o.o. w okresie od 04.2018 do 08.2019 roku, w zakresie przygotowania dokumentacji aplikacyjnej do konkursu 1.2.1 RPO WK-P 2014-2020 „Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych”. Współpraca przebiegała sprawnie, a doradcy MSP Invest dali się poznać jako profesjonaliści z dużym doświadczeniem w swojej dziedzinie. Ostatecznie nasza firma odniosła sukces, gdyż na nasz projekt przyznano 7.865.734,28 zł dofinansowania.

totem-logo.png

"TOTEM.COM.PL Sp. z o.o." Sp.k.

Michał Rejnowski, Prezes Zarządu

Profesjonalnie przygotowana przez firmę MSP Invest dokumentacja pozwoliła uzyskać  Spółce TOTEM bezzwrotne dofinansowanie na inwestycję. Dotacja o wartości 4 536 630,00 zł dotyczyła projektu w ramach działania 1.6.2 RPO WK-P „Dotacje dla innowacyjnych MŚP.

Pixel.png

PIXEL Sp. z o.o.

Sławomir Jankowski, Wiceprezes Zarządu

Z przyjemnością informujemy, że firma MSP Invest Sp. z o.o. przygotowała dla Pixel Sp. z o.o. dokumentację konkursową do konkursu 1.6.2 RPO WK-P „Wsparcie innowacyjnych MŚP”.

Powierzone zadanie zostało wykonane sumiennie i terminowo. Działania doradców MSP Invest charakteryzowały się elastycznością, profesjonalizmem i kompleksowym podejściem do zagadnienia. Duże doświadczenie i wysokie kwalifikacje pracowników przełożyły się na efekty, które całkowicie spełniły nasze oczekiwania. Szczególnie cenimy sobie zaangażowanie i wysokiej jakości obsługę oraz otwartość na dostosowanie oferty do potrzeb klienta. Dzięki takiemu podejściu nasza firma uzyskała bezzwrotną dotację w wysokości 2 688 750,00 (...).

agmar-logo.png

Agmar

Agnieszka Myślinska, Właścicielka

Betoniarnia AGMAR, posiadająca swoją siedzibę w Łubiance koło Torunia, pragnie polecić wszystkim firmę MSP Invest, jako sprawdzonego, rzetelnego i przede wszystkim skutecznego partnera działającego na polu dotacji unijnych dla przedsiębiorstw. Dzięki profesjonalnie przygotowanej dokumentacji konkursowej, nasza firma uzyskała 3.150.000,00 dotacje przeznaczonej na wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji elementów betonowych, w ramach konkursu „Kredyt technologiczny (…).

Pixel.png

PIXEL Sp. z o.o.

Sławomir Jankowski, Wiceprezes Zarządu

Potwierdzamy, że firma Pixel Sp. z o.o. współpracowała z MSP Invest Sp. z o.o. w okresie od 04.2018 do 08.2019 roku, w zakresie przygotowania dokumentacji aplikacyjnej do konkursu 1.2.1 RPO WK-P 2014-2020 „Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych”. Współpraca przebiegała sprawnie, a doradcy MSP Invest dali się poznać jako profesjonaliści z dużym doświadczeniem w swojej dziedzinie. Dokumentacja konkursowa został przygotowana w wyznaczonym terminie, a jej jakość została oceniona przez IZK bardzo wysoko. Ostatecznie firma Pixel odniosła sukces, gdyż na realizację naszego projektu przyznano ponad 3,7 mln zł dofinansowania.

fado.png

FADO Sp. z o.o.

Agnieszka Grajewska, Członek Zarządu

Współpraca z firmą MSP Invest (…) zaowocowała przygotowaniem profesjonalnej dokumentacji w ramach działania 4.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka „Kredyt na innowacje technologiczne” (…) Sukces, w postaci pozyskania dotacji w wysokości 4.000.000,00zł został osiągnięty przy pełnym zaangażowaniu i profesjonalizmie firmy MSP Invest.

kdr.png

KDR Solutions Sp. z o.o.

Tomasz Wujciów, Prezes Zarządu

Zarząd firmy KDR Solutions Sp. z o.o. rekomenduje firmę MSP Invest, jako rzetelną i skuteczną. Dzięki bardzo dobrej współpracy z doradcami z MSP Invest nasza firma uzyskała prawie 2 mln zł bezzwrotnego wsparcia, w ramach konkursu 1.2.1 „Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych” RPO WK-P 2014-2020. Wszystkim podmiotom, które poszukują doświadczonego i skutecznego specjalisty na polu dotacji dla przedsiębiorstw, polecamy zespół MSP Invest Sp. z o.o..

Apaform.png

Apaform Sp. z o.o.

Maciej Żabiński, Prezes Zarządu

Firma Apaform ma przyjemność podziękować specjalistom inwestycyjnym MSP Invest za efektywną współpracę w zakresie pozyskania dofinansowania na planowaną inwestycję B+R. Przygotowany przez MSP Invest projekt naszej firmy znalazł się w gronie przedsięwzięć rekomendowanych do dofinansowania w ramach poddziałania 1.2.1 RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Łączna wartość dofinansowania wyniosła ponad 3mln zł, dzięki czemu możliwe będzie opracowanie, przez naszą firmę, wysoce innowacyjnych rozwiązań produktowych. 

mpak1.png

mPAK S.C.

Marcin Krauze, Wspólnik

Informujemy, że dokumentacja konkursowa do konkursu 1.6.2 RPO WK-P „Wsparcie innowacyjnych MŚP” została przygotowana dla nas, przez firmę MSP Invest. Współpraca z doradcami MSP Invest przebiegała bardzo dobrze, a osoby oddelegowane do pracy z mPAK charakteryzowały się wysokim poziomem profesjonalizmu. Dzięki temu osiągnęliśmy sukces w postaci przyznania naszemu projektowi dofinansowania w wysokości 2,57 mln zł.

Polecamy wszystkim zainteresowanym firmom współpracę z MSP Invest.

towimor-logo.png

"TOWIMOR" S.A.

Justyna Orłowska, Dział Infrastruktury

Toruńskie Zakłady Urządzeń Okrętowych „TOWIMOR” Spółka Akcyjna współpracowały z firmą MSP Invest Sp. z o.o. podczas przygotowywania dokumentacji aplikacyjnej do konkursu 5.2.2 RPO WK-P „Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw”. Współpraca dotyczyła projektu inwestycyjnego o łącznej wartości 7.500.000,00 zł netto. Współpracę z MSP Invest oceniamy bardzo dobrze – jej wynikiem było podpisanie umowy o dofinansowanie ww. projektu, na rzecz którego naszej Firmie została przyznana bezzwrotna dotacja w wysokości 3.750.000 zł.

Gumet.png

GUMET

Szymon Gumiński, Właściciel

Firma GUMET Szymon Gumiński współpracowała z MSP Invest Sp. z o.o. w zakresie opracowania dokumentacji konkursowej na potrzeby konkursu 2.3.5 PO IR „Design dla przedsiębiorców”. Współpraca realizowana była w okresie luty – kwiecień 2019 i przebiegała bardzo dobrze. W efekcie nasz wniosek uzyskał dotację w kwocie 658.000,00 PLN.

Renox666.png

Renox Sp. z o.o.

Krzysztof Roszewski, Wiceprezes Zarządu

Renox Sp. z o.o. współpracowała z MSP Invest Sp. z o.o. w zakresie opracowania wniosku dotacyjnego na potrzeby konkursu 2.3.5 PO IR „Design dla przedsiębiorców”. Współpraca realizowana była w okresie styczeń – kwiecień 2019 i przebiegała bardzo dobrze. W efekcie nasz wniosek uzyskał dotację w kwocie 913.800,00 PLN.

mm-produkt-logo.png

MM Produkt Polska

Maciej Mikołajczak, Właściciel

Firma MM Produkt Maciej Mikołajczak współpracowała z firmą MSP Invest Sp. z o.o. w zakresie pozyskania dotacji unijnej na przedsięwzięcie związane z wzornictwem przemysłowym. Specjaliści MSP Invest sumiennie i terminowo wywiązywali się ze swoich zadań. Ich działania charakteryzowały się elastycznością, profesjonalizmem i kompleksowym podejściem do każdego z powierzonych zadań. W efekcie tej współpracy, MM Produkt uzyskało dofinansowanie w wysokości 975.000 zł.

Renox666.png

RENOX Sp. z o.o.

Krzysztof Roszewski, Wiceprezes Zarządu

Niniejszym pragniemy wyrazić nasze zadowolenie ze współpracy z firmą MSP Invest Sp. z o.o., której zleciliśmy wykonanie dokumentacji aplikacyjnej do konkursu dotacyjnego 1.6.2 RPO WK-P 2014-2020.

Firma MSP Invest Sp. z o.o. wywiązała się z tego zadania wzorowo. Profesjonalizm, zaangażowanie oraz elastyczność doradców MS Invest przyczyniły się w stopniu znaczącym do uzyskania przez nasz projekt dotacji w wysokości 543.400,00 PLN. Dlatego też polecamy firmę MSP Invest wszystkim przedsiębiorstwom, które planują start w konkursach dotacyjnych.

ZREMB.png

Zakład Budowy Maszyn "ZREMB-CHOJNICE" Spółka Akcyjna

Krzysztof Kosiorek-Sobolewski, Prezes Zarządu

Zakład Budowy Maszyn „ZREMB- Chojnice” S. A. współpracował z firmą MSP Invest sp. z o.o. w zakresie wykonania dokumentacji konkursowej dla projektu pt. „Opracowanie i wdrożenie projektu wzorniczego w firmie ZREMB-CHOJNICE, celem wprowadzenia na rynek nowego produktu- innowacyjnej kuchni mobilnej” w ramach działania 2.3.5 „Design dla przedsiębiorców” (organizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości).

Spółka MSP Invest sumiennie i terminowo wywiązała się z obowiązków. Jej działania charakteryzowały się kompleksowym podejściem do każdego z powierzonych zadań. Duże doświadczenie i wysokie kwalifikacje pracowników przełożyły się na efekty, które całkowicie spełniły nasze oczekiwania. Szczególnie cenimy sobie zaangażowanie i wysokiej jakości obsługę oraz otwartość na dostosowanie oferty do potrzeb klienta.

Babell.png

Babell Adam Sałacki, Jarosław Naruszewicz S.C.

Adam Sałacki, Wspólnik

Spółka Babell potwierdza, że MSP Invest jest firmą wiarygodną, charakteryzującą się wysokim poziomem specjalizacji oraz doświadczeniem w zakresie pozyskiwania środków unijnych. Dzięki naszej współpracy, możliwe było dofinansowanie (w kwocie 385tys. zł) przedsięwzięcia, dotyczącego realizacji profesjonalnego procesu projektowego (Design dla Przedsiębiorców). Współpraca z pracownikami MSP Invest przebiegała z dużą starannością, profesjonalnie i terminowo. Polecamy tę firmę jako rzetelnych doradców inwestycyjnych.

 

atervin.jpg

ATERVIN

Michał Zbożny, Właściciel

Firma atervin Michał Zbożny potwierdza, że współpracowała z MSP Invest Sp. z o.o. w zakresie opracowania dokumentacji konkursowej do działania 2.3.5 PO IR „Design dla przedsiębiorców”. W okresie od lutego do kwietnia 2019 doradcy MSP Invest opracowali dla nas całą dokumentację konkursową. Współpracę oceniamy bardzo dobrze, pracownicy współpracujący z nami byli odpowiednio przygotowani merytorycznie. Ostatecznie Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przyznała nam bezzwrotną dotację w wysokości 810.950,00 PLN.

grafpol logo.png

GRAFPOL B.M.

Bogusław Meszkes, Właściciel

Podczas naszej współpracy, doradcy MSP Invest dali się poznać jako specjaliści o szerokiej wiedzy, dużym doświadczeniu oraz zaangażowaniu w realizację zadania. Postawa taka zaowocowała uzyskaniem dofinansowania o wartości 2 640 000,00 PLN, na realizację inwestycji pt. „Zakup nowoczesnych urządzeń produkcyjnych kluczem do wzrostu konkurencyjności firmy Grafpol z Bydgoszczy”, w ramach konkursu 5.2.2. RPO WK-P”.

Sorimex.png

SORIMEX Sp. z o.o. Sp.k

Paweł Sobociński, Dyrektor Działu R&D

Firma MSP Invest Sp. z o.o. opracowała w naszym imieniu dokumentację aplikacyjną do konkursu 1.2.1 RPO WK-P "Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych". Współpraca przebiegała sprawnie i efektywnie, a doradcy MSP Invest charakteryzowali się wiedzą, doświadczeniem i zaangażowaniem w proces. Dzięki temu nasz projekt uzyskał wsparcie unijne w kwocie ponad 400 tys. zł.

Rekomendujemy firmę MSP Invest wszystkim przedsiębiorcom, którzy planują start w konkursach dotacyjnych.

Pixel.png

Pixel Sp. z o.o.

Sławomir Jankowski, Wiceprezes Zarządu

Zaświadcza się, że firma Pixel Sp. z o.o. współpracowała z MSP Invest Sp. z o.o. w zakresie opracowania dokumentacji konkursowej do działania 2.3.5 PO IR „Design dla przedsiębiorców”. Współpraca nad stworzeniem dokumentacji konkursowej trwała od lutego do kwietnia 2019 roku. Współpracę oceniamy bardzo dobrze, szczególnego podkreślenia wymaga fakt bardzo dobrego przygotowania merytorycznego pracowników MSP Invest, którzy nie tylko posiadali niezbędną wiedzę na temat samego konkursu, ale także mogli nas wesprzeć swoim doświadczeniem. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przyznała nam bezzwrotną dotację w wysokości 739.000,00 PLN. Polecamy firmę MSP Invest wszystkim planującym zdobycie dotacji rozwojowej dla swojego przedsiębiorstwa.

Pałuckie official.png

"Pałuckie" Sp. z o.o.

Kazimierz Jasiński, Prezes Zarządu

Pałuckie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (…) informuje, że firma MSP Invest  opracowała w naszym imieniu dokumentację konkursową dla poddziałania 3.2.2 POIR – Kredyt na innowacje technologiczne (…) Nasza współpraca zaowocowała uzyskaniem dofinansowania (…) na realizację inwestycji pt. „Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji żywności funkcjonalnej przez firmę Pałuckie Sp. z o.o.” o łącznej wartości 3 421 000,00 zł.

idea-logo.png

IDEA

Eryka Jasińska, Właścicielka

Profesjonalnie przygotowana przez firmę MSP Invest dokumentacja pozwoliła uzyskać  firmie IDEA Eryka Jasińska bezzwrotne dofinansowanie na inwestycję. Dotacja o wartości 893 010,00 zł dotyczyła projektu w ramach działania 1.6.2 RPO WK-P „Dotacje dla innowacyjnych MŚP.

agmar-logo.png

AG-MAR

Marcin Myślinski, Właściciel

Dzięki profesjonalnie wykonanemu zleceniu AGMAR uzyskał prawie 140.000 zł bezzwrotnej dotacji w ramach konkursu 8.2 PO IG „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesy typu B2B.

AMI PACK.png

AMI-PACK Kucharski, Podhorecki S.C.

Marcin Podhorecki, Wspólnik

Polecamy firmę MSP Invest jako sprawdzonego i rzetelnego partnera biznesowego. Współpraca z MSP Invest zaowocowała uzyskaniem bezzwotnego dofinansowania projektu informatycznego AMI-PACK S. C. w ramach konkursu 4.3. RPO WK-P, Rozwój komercyjnych e-usług. Pozyskane dofinansowanie, w kwocie ponad 211 tys. zł, pozwoli na wdrożenie w działalności AMI-PACK S.C. innowacyjnego systemu informatycznego.

PRIMA999333.png

PRIMA Sp. z o.o.

Krzysztof Kończal, Prokurent

Z MSP Invest nawiązaliśmy współpracę w zakresie doradztwa dotyczącego współfinansowania naszych inwestycji rozwojowych ze źródeł zewnętrznych, ze szczególnym uwzględnieniem dotacji unijnych. Doradcy MSP Invest dysponują szeroką i specjalistyczną wiedzą i co bardzo ważne, wieloletnim doświadczeniem. Dzięki temu gwarantują doradztwo na wysokim poziomie. Efektem tego jest uzyskanie przez naszą firmę aż 60% zwrotu nakładów inwestycyjnych w ramach pierwszej inwestycji zgłoszonej do dofinansowania. Obecnie pracujemy z MSP Invest nad kolejnymi projektami dotacyjnymi.

Wszystkim firmom poszukującym skutecznego doradcy unijnego polecamy firmę MSP Invest.

Znak Gdańsk.png

Znak Gdańsk Sp. z o.o.

Tomasz Stawarz, Prezes Zarządu

Niniejszym zaświadcza się, że firma MSP Invest Sp. z o., w okresie marzec-sierpień 2014 roku opracowała studium wykonalności w ramach projektu pn. „Opracowanie studyjno-koncepcyjne dla terenów inwestycyjnych Modrzewiny Południe w Elblągu” (…) Dokument został opracowany zgodnie z wytycznymi do studiów wykonalności w zakresie przygotowania stref przedsiębiorczości. Całkowita wartość projektu wyniosła 39 521 349,88 zł, natomiast wartość dofinansowania stanowi 33 593 147,40 zł.

Dokumentacja została sporządzona w uzgodnionym terminie i zgodnie z warunkami umowy. Firma MSP Invest Sp. z o.o. wykazała się wiedzą, doświadczeniem i profesjonalizmem w wykonaniu swojego zadania. Przebieg współpracy pozwala postrzegać i rekomendować tę firmę jako profesjonalnego wykonawcę usług doradczych.

AMDS 12345.png

AMDS Sp. z o.o.

dr Dariusz Kolber, Prezes Zarządu

Zarząd Firmy  AMDS Sp. z o.. rekomenduje przedsiębiorstwo MSP Invest, jako profesjonalnego doradcę w branży dotacji unijnych. Współpracę z MSP Invest nawiązaliśmy w trakcie przygotowywania dokumentacji aplikacyjnej do konkursu w ramach Funduszu Badań i Wdrożeń, realizowanego przez Kujawsko-Pomorską Agencję Innowacji Sp. z o.o.

Doświadczenie, wiedza i umiejętności praktyczne zespołu doradców MSP Invest bardzo nam pomogły w pracy nad projektem, zarówno na etapie kształtowania pomysłu i modelu biznesowego, jak i jego wdrożenia i dostosowania do trudnych wymogów konkursowych. Możemy z pełną odpowiedzialnością polecić profesjonalny i bardzo zaangażowany zespół doradców MSP Invest innym przedsiębiorcom, którzy myślą o pozyskaniu dotacji w perspektywie unijnej na lata 2014-2020.

cmt logo.png

CMT Polska Sp. z o.o.

Joanna Gogolin, Prezes Zarządu

Profesjonalnie przygotowana przez firmę MSP Invest dokumentacja pozwoliła uzyskać spółce CMT Polska bezzwrotne dofinansowanie w wysokości 187 900,00 na wdrożenie w firmie nowoczesnych rozwiązań informatycznych, w ramach działania 4.3 RPO WK-P.

Każdej firmie, która jest zainteresowana pozyskaniem dofinansowania na rozwój, z pewnością polecamy firmę MSP Invest, gdyż cechuje się ona wysokim poziomem profesjonalizmu, wiedzą oraz doświadczeniem, co w efekcie gwarantuje jej skuteczność.

Kontakt

MSP Invest Sp. z o.o.

ul. Kujawska 3c/23

86-050 Solec Kujawski

 

607 826 526

 

 730 999 395

 

biuro@mspinvest.pl